Sao chép thành công (Nhấn để đóng)
Chính sách Bảo mật

 • Bạn tại đây xác nhận và chấp nhận rằng nếu chúng tôi cho là cần thiết, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cho phép bạn truy cập và sử dụng các trang web và để cho phép bạn tham gia vào các trò chơi.

 • Chúng tôi tại đây xác nhận rằng khi thu thập thông tin cá nhân của bạn như đã nêu trong điều khoản trước đó, chúng tôi bị ràng buộc bởi Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu. Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn theo các tiêu chuẩn kinh doanh tốt nhất và các luật pháp áp dụng.

 • Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cho phép bạn tham gia vào các Trò chơi và thực hiện các hoạt động liên quan đến việc bạn tham gia vào các Trò chơi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về các thay đổi, dịch vụ mới và các chương trình khuyến mãi mà chúng tôi nghĩ bạn có thể thấy thú vị. Nếu bạn không muốn nhận các thông tin tiếp thị trực tiếp như vậy, bạn có thể từ chối dịch vụ đó.

 • Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, trừ khi có yêu cầu của pháp luật. Như các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của X8 có thể chịu trách nhiệm cho một số phần của hoạt động hoặc hoạt động tổng thể của Trang web, dữ liệu cá nhân có thể được tiết lộ cho họ. Các nhân viên của X8 có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện nhiệm vụ của họ và cung cấp cho bạn sự trợ giúp và dịch vụ tốt nhất có thể. Bạn tại đây đồng ý với những sự tiết lộ như vậy.

 • Chúng tôi sẽ giữ tất cả thông tin được cung cấp như dữ liệu cá nhân. Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Không có dữ liệu nào sẽ bị phá hủy trừ khi có yêu cầu của pháp luật, hoặc trừ khi thông tin được nắm giữ không còn cần thiết để được giữ lại cho mục đích của mối quan hệ.

 • Để làm cho việc truy cập của bạn vào các trang web dễ sử dụng hơn, để theo dõi các lượt truy cập vào các trang web và để cải thiện dịch vụ, chúng tôi thu thập một mẩu thông tin nhỏ được gửi từ trình duyệt của bạn, gọi là cookie. Bạn có thể, nếu muốn, tắt việc thu thập cookie. Tuy nhiên, bạn phải lưu ý rằng việc tắt cookie có thể gây hạn chế nghiêm trọng hoặc hoàn toàn ngăn cản việc sử dụng các trang web.

Chính sách Cookie
Cookie là gì?

Một cookie là một mẩu thông tin dưới dạng một tệp văn bản rất nhỏ được đặt trên máy tính của người dùng internet. Nó được tạo ra bởi một máy chủ trang web (tức là máy tính vận hành trang web) và có thể được sử dụng bởi máy chủ đó mỗi khi người dùng truy cập vào trang web. Một cookie có thể được xem như là thẻ nhận dạng của người dùng internet, nó cho biết một trang web khi người dùng đã trở lại. Cookie không gây hại cho máy tính của bạn và chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn trên bất kỳ cookie nào của chúng tôi.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookie trên X8?

Cookies của X8 cho phép chúng tôi giữ bạn đăng nhập vào tài khoản của mình trong suốt thời gian bạn truy cập và tùy chỉnh thông tin hiển thị trên trang web theo sở thích của bạn.

Làm thế nào để quản lý cookie của tôi trên X8?

Nếu bạn muốn ngừng chấp nhận cookie, bạn có thể làm điều đó thông qua tùy chọn cài đặt quyền riêng tư trong trình duyệt của bạn.

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân

Nhiệm vụ của X8 là bảo vệ Dữ liệu của bạn và vì vấn đề này, chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn bằng nhiều cách khác nhau. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình các tiêu chuẩn bảo mật cao, chẳng hạn như mã hóa dữ liệu khi di chuyển trên các mạng công cộng, mã hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, tiêu chuẩn kiểm tra, giảm thiểu tấn công từ chối dịch vụ phân tán, và một Cuộc trò chuyện Trực tiếp có sẵn trên trang web.

Chính sách Bảo vệ Máy chủ
 • Tất cả các máy chủ đều được mã hóa đầy đủ;

 • Tất cả các bản sao lưu đều được mã hóa;

 • Tường lửa, Truy cập VPN;

 • Truy cập vào máy chủ chỉ được thực hiện qua VPN;

 • Tất cả các dịch vụ https đều hoạt động qua Cloudflare;

 • Kết nối tới các nút thông qua VPN;

 • Các đường hầm chuyển tiếp cổng SSH;

 • Các dịch vụ chỉ được phép qua VPN;

 • Máy chủ có tường lửa và chỉ được mở cổng SSH;

 • Cảnh báo về các dịch vụ quan trọng.

 • Thông báo Vi phạm Dữ liệu

 • Khi X8 nhận thức được các vi phạm dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng liên quan theo các khung thời gian của GDPR.

Chuyển Giao Quốc tế Dữ liệu

Chúng tôi chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba khi đó là cần thiết để cung cấp dịch vụ chất lượng cao hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan chức năng.


Vấn đề Kỹ thuật

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức, vẫn có thể xảy ra các vấn đề. Đội ngũ của chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề của bạn ngay lập tức. Để hỗ trợ bạn nhanh hơn, bạn có thể tham gia với chúng tôi bằng cách nhấn vào nút ở trên để tham gia nhóm telegram.

Nếu xảy ra lỗi, vui lòng cung cấp các thông tin sau:

 • Tên người dùng

 • Ngày giờ của vấn đề

 • ID trò chơi hoặc tên bàn, nếu có

 • Ảnh chụp màn hình của lỗi, nếu có thể

Chúng tôi rất biết ơn sự trợ giúp của bạn và báo cáo lỗi mà bạn cung cấp vì báo cáo thông tin của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện.


Thu thập và Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn
Các loại Dữ liệu được Thu thập
Dữ liệu Cá nhân

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc xác định bạn thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn tới:

 • Địa chỉ Email

 • Tên và Họ

 • Sử dụng

Dữ liệu Sử dụng
 • Dữ liệu Sử dụng được tự động thu thập khi sử dụng dịch vụ. Nó có thể bao gồm thông tin như địa chỉ giao thức internet của thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày của lượt truy cập của bạn, thời gian đã dành cho những trang đó, nhận dạng thiết bị duy nhất và các dữ liệu chẩn đoán khác.

 • Khi bạn truy cập dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin, bao gồm, nhưng không giới hạn vào, loại thiết bị di động bạn đang sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của bạn, hệ điều hành di động của bạn, loại trình duyệt Internet di động bạn đang sử dụng, những nhận dạng thiết bị duy nhất khác và các dữ liệu chẩn đoán khác.

 • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi mỗi khi bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Xóa Dữ liệu Cá nhân

Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình nếu X8 không còn lý do pháp lý để tiếp tục xử lý hoặc lưu trữ nó. Vui lòng lưu ý rằng quyền này không được đảm bảo - trong ý nghĩa là X8 không có khả năng tuân thủ yêu cầu của bạn nếu nó phải tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý để lưu trữ dữ liệu của bạn.


Web 3.0

Nếu bạn quyết định đăng ký thông qua hoặc cấp quyền truy cập cho chúng tôi vào dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân đã được liên kết với tài khoản dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba đó, chẳng hạn như tên của bạn, địa chỉ email của bạn, hoạt động của bạn hoặc danh sách liên lạc của bạn liên quan đến tài khoản đó.

Bạn cũng có thể có lựa chọn chia sẻ thông tin và dữ liệu cá nhân bổ sung với X8 thông qua tài khoản dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba của bạn. Nếu bạn chọn cung cấp thông tin và dữ liệu cá nhân như vậy, trong quá trình đăng ký hoặc sau đó, bạn đang cấp phép cho X8 sử dụng, chia sẻ và lưu trữ nó theo cách thức tương thích với Chính sách Bảo mật này.

Home
Trang chủ
Me
CẨM NANG
Promo
Khuyến mãi