Sao chép thành công (Nhấn để đóng)
Điều khoản Dịch vụ

Thỏa thuận người dùng cuối này (theo sau là "Thỏa thuận") nên được đọc kỹ bởi bạn (Người dùng hoặc bạn) trước khi bạn sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của X8. Vui lòng lưu ý rằng Thỏa thuận này tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và X8 (gọi là "X8", "chúng tôi" hoặc "chúng tôi") sở hữu và vận hành trang web và trò chơi mô tả tại X8 (the "Dịch vụ"). Bằng cách nhấp vào nút "Tôi Đồng Ý" nếu có và nơi có sẵn và/hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này.


 • Cấp Giấy Phép
 • 1.1. Dưới các điều khoản và điều kiện chứa trong đây, X8 cấp cho người dùng quyền sử dụng dịch vụ không độc quyền, cá nhân, không thể chuyển nhượng để sử dụng trên máy tính cá nhân hoặc các thiết bị khác có kết nối internet để truy cập vào các trò chơi.

  1.2. Dịch vụ không dành cho (i) cá nhân dưới 18 tuổi, (ii) cá nhân dưới độ tuổi tối thiểu theo quy định pháp luật của lãnh thổ của họ và (iii) cá nhân truy cập vào dịch vụ từ các lãnh thổ mà việc làm đó là bất hợp pháp. X8 không thể xác nhận tính hợp pháp của Dịch vụ ở từng lãnh thổ và người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ của họ là hợp pháp.

  1.3. X8 và các bên cấp phép của nó là chủ sở hữu duy nhất của tất cả các quyền liên quan đến dịch vụ và mã nguồn, cấu trúc và tổ chức, bao gồm bản quyền, bí mật thương mại, sở hữu trí tuệ và các quyền khác. Bạn không được, trong các giới hạn được quy định bởi các luật áp dụng: (a) sao chép, phân phối, xuất bản, phân tích ngược, dịch ngược, phân rã, sửa đổi hoặc dịch trang web; hoặc (b) sử dụng dịch vụ một cách bị nghiêm cấm bởi các luật hoặc quy định áp dụng (mỗi điều trên được gọi là "Sử Dụng Không Được"). X8 dự trữ bất kỳ và tất cả các quyền ngụ ý hoặc khác, mà không được cấp cho người dùng theo đây và giữ lại tất cả các quyền, tiêu đề và quyền lợi đối với dịch vụ.

  Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, chi phí hoặc khoản chi phí nào phát sinh do hoặc liên quan đến việc bạn thực hiện bất kỳ Sử Dụng Không Được nào.

  1.4. Thuật ngữ "X8", các tên miền của nó và bất kỳ nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ nào khác được sử dụng bởi X8 là một phần của dịch vụ (các "Nhãn Hiệu Thương Mại"), đều thuộc sở hữu độc quyền của X8. Ngoài ra, toàn bộ nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn là hình ảnh, đồ họa, bức ảnh, hình ảnh động, video, âm nhạc, âm thanh và văn bản (nội dung trang web) thuộc sở hữu của X8 và được bảo vệ bởi bản quyền và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác. Bạn xác nhận rằng bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn không có bất kỳ quyền nào đối với Nội Dung Trang Web và/hoặc các Nhãn Hiệu Thương Mại, hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Trong mọi trường hợp, bạn không được phép sử dụng nội dung trang web và/hoặc các nhãn hiệu thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của X8.


 • Không Bảo Đảm
 • 2.1. X8 từ chối tất cả các bảo đảm, được biểu đạt hoặc ngụ ý, liên quan đến dịch vụ được cung cấp cho bạn "nguyên trạng" và chúng tôi không cung cấp cho bạn bất kỳ bảo đảm hoặc đại diện nào về chất lượng, tính hợp lý mục đích, đầy đủ hoặc chính xác của nó.

  2.2. Bất kể nỗ lực của X8, X8 không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, trễ hoặc không có lỗi, hoặc rằng các lỗi sẽ được sửa chữa.

 • Quyền Lực/Điều Khoản Dịch Vụ
 • Bạn đồng ý với các quy tắc trò chơi được mô tả trên trang web X8. X8 giữ lại quyền hành chính về việc phát hành, duy trì và đóng dịch vụ. Quyết định của ban quản lý X8, liên quan đến bất kỳ việc sử dụng dịch vụ nào, hoặc giải quyết tranh chấp, là cuối cùng và không được phê duyệt hoặc kháng cáo.


 • Trách nhiệm của Bạn như là một Người chơi
 • 4.1. Bạn tuyên bố và cam đoan rằng:

  4.1.1. Bạn trên 18 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu pháp lý cao hơn được quy định tại lãnh thổ cư trú của bạn (ví dụ, Estonia - 21 tuổi) và, theo các luật pháp áp dụng đối với bạn, được phép tham gia vào các trò chơi được cung cấp trên trang web.

  4.1.2. Bạn tham gia vào các trò chơi một cách nghiêm túc, không chuyên nghiệp, chỉ vì mục đích giải trí và giải trí.

  4.1.3. Bạn tham gia vào các trò chơi trên định mệnh và không thay mặt cho bất kỳ người nào khác.

  4.1.4. Tất cả thông tin bạn cung cấp cho X8 trong thời gian hiệu lực của thỏa thuận này là đúng, đầy đủ và chính xác và bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho X8 bất kỳ thay đổi nào của thông tin đó.

  4.1.5. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm báo cáo và tính thuế cho bất kỳ khoản thắng nào bạn nhận được từ X8 theo luật pháp liên quan.

  4.1.6. Bạn hiểu rằng bằng cách tham gia vào các trò chơi, bạn đang có nguy cơ mất tiền ảo được gửi vào tài khoản thành viên của bạn.

  4.1.7. Bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận, sử dụng thế bịp, sửa chữa hoặc hoạt động bất hợp pháp nào liên quan đến việc bạn hoặc bên thứ ba tham gia vào bất kỳ trò chơi nào và sẽ không sử dụng bất kỳ phương pháp hoặc kỹ thuật hỗ trợ phần mềm hoặc thiết bị phần cứng nào cho việc tham gia của bạn vào bất kỳ trò chơi nào. X8 dự trữ quyền hủy bỏ bất kỳ cược nào trong trường hợp hành vi đó.

  4.1.8. Bạn hiểu rằng Tiền Ảo không được coi là loại tiền tệ hay phương tiện thanh toán hợp pháp và vì vậy trên trang web, chúng được coi là tiền ảo không có giá trị thực.

  4.1.9. Bạn hiểu rằng giá trị Tiền Ảo có thể thay đổi một cách đáng kể tùy thuộc vào giá trị thị trường.

  4.1.10. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào thuộc sở hữu của bên thứ ba hoặc cá nhân.

  4.2. Bạn không được phép chuyển, bán và/hoặc mua các tài khoản người dùng.

  4.3. Các trò chơi được chơi trên trang web của chúng tôi nên được chơi theo cách tương tự như các trò chơi được chơi trong bất kỳ bối cảnh nào khác. Điều này có nghĩa là người chơi nên lịch sự với nhau và tránh những lời bình luận thô tục hoặc bậy bạ.

  4.4. Có những trường hợp có thể xảy ra khi một cược được xác nhận hoặc một thanh toán được thực hiện theo sai sót của chúng tôi. Trong tất cả những trường hợp này, X8 dự trữ quyền hủy bỏ tất cả các cược được chấp nhận chứa sai sót đó.

  4.5. Nếu người dùng nhận thấy sự cố hoặc thiếu sót trong phần mềm có thể xảy ra, người dùng đồng ý không tận dụng chúng. Hơn nữa, người dùng đồng ý báo cáo bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào ngay lập tức cho X8. Nếu người dùng không thực hiện các nghĩa vụ được nêu trong điều khoản này, X8 có quyền được bồi thường đầy đủ cho tất cả các chi phí liên quan đến lỗi hoặc thiếu sót đó, bao gồm bất kỳ chi phí nào phát sinh liên quan đến sự cố/thiếu sót và việc báo cáo không thành công của người dùng.

  4.6. Trong trường hợp trò chơi bắt đầu nhưng bị lỗi do hệ thống, X8 sẽ hoàn tiền số tiền đã đặt cược trong trò chơi cho Người dùng bằng cách ghi nó vào Tài khoản của Người dùng hoặc, nếu tài khoản không còn tồn tại nữa, bằng cách thanh toán cho Người dùng theo cách được chấp thuận; và nếu Người dùng có tín dụng tích lũy vào thời điểm trò chơi bị lỗi, X8 sẽ ghi tín dụng giá trị tiền tệ vào Tài khoản của Người dùng hoặc, nếu tài khoản không còn tồn tại nữa, thanh toán cho Người dùng theo cách được chấp thuận.

  4.7. X8 dự trữ quyền từ chối hoặc giới hạn cược. Người dùng không được phép đặt cược vượt quá số tiền trong tài khoản cá nhân của mình. Các khoản thắng được ghi vào tài khoản cá nhân của người dùng.

  4.8. X8 dự trữ quyền giữ lại các khoản thanh toán, nếu có nghi ngờ hoặc bằng chứng về việc tạo ra sự cố trong hệ thống sòng bạc. Các cáo buộc hình sự sẽ được đưa ra đối với bất kỳ người dùng hoặc bất kỳ người khác nào, người đã/hay cố gắng gian lận hệ thống sòng bạc.

  4.9. Chúng tôi dự trữ quyền yêu cầu xác minh thông tin trong trường hợp giao dịch đáng ngờ hoặc gian lận.

  4.10. X8 dự trữ quyền tuyên bố một cược vô hiệu một phần hoặc toàn bộ nếu X8, theo quyết định của mình, cho rằng rõ ràng đã xảy ra bất kỳ một trong những tình huống sau đây:

  4.10.1. Bạn, hoặc những người liên quan đến bạn có thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến kết quả của một sự kiện, để đạt được lợi thế trái pháp luật.

  4.10.2. Bạn và/hoặc những người liên quan đến bạn đang trực tiếp hoặc gián tiếp tránh các quy tắc của X8.

  4.10.3. Kết quả của một sự kiện đã bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các hoạt động phạm tội.

  4.10.4. Các cược đã được đặt mà sẽ không được chấp nhận nếu không có các vấn đề kỹ thuật, nhưng đã được chấp nhận trong các thời gian khi trang web bị ảnh hưởng bởi các vấn đề kỹ thuật.

  4.10.5. Do lỗi, chẳng hạn như một lỗi in, lỗi kỹ thuật, trường hợp lừa đảo hoặc khác, các cược đã được cung cấp, đặt và/hoặc chấp nhận do lỗi này.

  4.10.6. Nếu phí gửi tiền của người chơi quá thấp và bị gắn cờ bởi blockchain hoặc trang web tương tự như "không đủ phí để truyền đi", X8 dự trữ quyền thu giữ các khoản thắng nếu X8 theo quyết định của riêng mình xem xét giao dịch và hành vi của người chơi có tính gian lận.

 • Các Hành Vi Cấm
 • 5.1. SỬ DỤNG CÁ NHÂN. Dịch vụ này chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân của Người dùng. Người dùng chỉ được đặt cược vì mục đích giải trí cá nhân và không được tạo nhiều tài khoản, bao gồm việc gian lận và/hoặc lạm dụng dịch vụ.

  5.2. PHẠM VI LUẬT PHÁP. Các cá nhân đang ở hoặc cư trú tại Aruba, Bonaire, Curacao, Costa Rica, Pháp, Hà Lan, Saba, Statia, St Martin, Hoa Kỳ (các "Vùng bị Cấm") không được phép sử dụng dịch vụ. Để tránh nghi ngờ, các hạn chế trên việc tham gia chơi bằng tiền thật từ các Vùng bị Cấm cũng áp dụng tương tự đối với cư dân và công dân của các quốc gia khác khi đang ở trong Vùng bị Cấm. Bất kỳ nỗ lực nào để né tránh các hạn chế về chơi từ các cá nhân đang ở trong Vùng bị Cấm hoặc Cấm Xem xét là vi phạm Thỏa thuận này. Một nỗ lực né tránh bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc, thao tác thông tin được sử dụng bởi X8 để xác định vị trí của bạn và cung cấp thông tin sai lệch hoặc mập mờ về vị trí hoặc nơi cư trú của bạn cho X8.


 • Biết Khách Hàng Của Bạn ("KYC")
 • X8 giữ quyền, bất cứ lúc nào, yêu cầu bất kỳ tài liệu KYC nào mà nó cho là cần thiết để xác định danh tính và vị trí của một Người dùng. X8 giữ quyền hạn chế dịch vụ và thanh toán cho đến khi danh tính được xác định đầy đủ.


 • Vi Phạm
 • 7.1. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác, nếu một Người dùng vi phạm toàn bộ hoặc một phần bất kỳ quy định nào chứa trong đây, X8 giữ quyền hành động theo ý thấy thích hợp, bao gồm việc chấm dứt Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Thỏa thuận nào khác đang hiệu lực với Người dùng và/hoặc bắt buộc hành động pháp lý đối với Người dùng đó.

  Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ, bảo vệ và không gây tổn hại cho X8 và cổ đông, giám đốc, đại lý và nhân viên của nó khỏi và chống lại tất cả các yêu cầu, yêu cầu, trách nhiệm, thiệt hại, mất mát, chi phí và chi phí, bao gồm các khoản phí luật pháp và bất kỳ khoản phí nào khác, dù làm cho bất cứ điều gì, tuyệt đối, có thể gây ra, có thể do, có thể xảy ra là kết quả của: (i) vi phạm của bạn đối với Thỏa thuận này, toàn bộ hoặc một phần; (ii) vi phạm của bạn đối với bất kỳ luật pháp nào hoặc bất kỳ quyền của bên thứ ba nào; và (iii) sử dụng của bạn đối với dịch vụ.


 • Giới Hạn và Trách Nhiệm
 • 8.1. Dưới mọi hoàn cảnh, bao gồm cả sự cẩu thả, X8 không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, tình cờ, trực tiếp, gián tiếp hoặc gián tiếp nào cả (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại về lợi nhuận doanh nghiệp, gián đoạn kinh doanh, thiệt hại thông tin kinh doanh, hoặc bất kỳ thiệt hại về tiền bạc nào khác) phát sinh ra khỏi việc sử dụng (hoặc lạm dụng) dịch vụ, ngay cả khi X8 đã biết trước khả năng của các thiệt hại đó.

  8.2. Không có điều gì trong Thỏa thuận này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của X8 đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự cẩu thả của nó.


 • Tranh Chấp
 • Nếu một Người dùng muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng của X8. Nếu bất kỳ tranh chấp nào không được giải quyết đến sự hài lòng của bạn, bạn có thể tìm cách giải quyết trong phạm vi pháp luật thẩm quyền được quy định dưới đây.


 • Sửa Đổi
 • X8 giữ quyền cập nhật hoặc sửa đổi Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phần nào của nó bất cứ lúc nào hoặc thay đổi dịch vụ mà không cần thông báo và bạn sẽ bị ràng buộc bởi Thỏa thuận được sửa đổi khi đăng bài. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra các điều khoản và điều kiện chứa trong phiên bản của Thỏa thuận hiệu lực vào thời điểm đó. Việc sử dụng tiếp tục của bạn với dịch vụ sẽ được coi là sự chứng minh về sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ sửa đổi nào của Thỏa thuận.


 • Chuyển Nhượng
 • X8 giữ quyền chuyển giao Thỏa thuận này, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Người dùng không được giao các quyền hoặc nghĩa vụ của mình dưới Thỏa thuận này.


 • Chơi Có Ưu Thế
 • Nếu Sòng bạc nhận thấy bất kỳ người dùng nào đã chấp nhận tiền thưởng hoặc chương trình khuyến mãi với mục đích duy nhất là tạo ra giá trị dự kiến dương trên lợi nhuận từ tiền thưởng bằng cách sử dụng các thực hành đã biết nhằm đảm bảo rút tiền từ tiền thưởng đó hoặc bất cứ cách nào khác để tận dụng các tiền thưởng nhận được bởi X8, thì X8 sẽ thi hành tịch thu ngay lập tức các khoản thắng cược và đóng tài khoản với quyền giữ lại bất kỳ rút tiền nào khác.

  Một ví dụ về chơi có ưu thế là chậm lại bất kỳ vòng chơi nào trong bất kỳ trò chơi nào, bao gồm cả tính năng quay miễn phí và tính năng tiền thưởng, cho đến một thời điểm sau khi bạn không còn yêu cầu cược nữa và/hoặc thực hiện gửi tiền mới khi vẫn còn tính năng quay miễn phí hoặc tính năng tiền thưởng trong một trò chơi. Vì lợi ích của sự chơi công bằng, các cược bằng tiền bằng, cược bằng số lượng ít hoặc không hoặc đặt cược bảo hiểm, tất cả sẽ được coi là chơi không đều cho mục đích yêu cầu qua cửa sổ chơi tiền thưởng. Nếu Sòng bạc xem xét rằng việc chơi không đều đã xảy ra, Sòng bạc giữ quyền giữ lại bất kỳ rút tiền nào và/hoặc tịch thu tất cả các khoản thắng cược.


Thỏa Thuận Người Dùng

X8 được gọi là 'chúng tôi'. Người chơi được gọi là "bạn" hoặc 'Người chơi'. 'Trang web' có nghĩa là X8 thông qua máy tính để bàn, di động hoặc các nền tảng khác mà Người chơi sử dụng.


 • General
 • 1.1. Thỏa thuận người dùng này áp dụng cho việc sử dụng các trò chơi có thể truy cập thông qua X8.

  1.2. Thỏa thuận người dùng này có hiệu lực ngay sau khi bạn hoàn tất quá trình đăng ký, bao gồm việc chọn hộp chấp nhận Thỏa thuận người dùng này và tạo tài khoản thành công. Bằng cách sử dụng bất kỳ phần nào của trang web sau khi tạo tài khoản, bạn đồng ý với Thỏa thuận người dùng này

  1.3. Bạn phải đọc kỹ toàn bộ Thỏa thuận người dùng này trước khi tạo tài khoản. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận người dùng này, bạn không được tạo tài khoản hoặc tiếp tục sử dụng trang web.

  1.4. Chúng tôi có quyền sửa đổi Thỏa thuận người dùng này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi thực hiện những sửa đổi như vậy, chúng tôi có thể thực hiện các bước thích hợp để khiến bạn chú ý đến những thay đổi đó (chẳng hạn như bằng e-mail hoặc đặt thông báo ở vị trí nổi bật trên trang web, cùng với Thỏa thuận người dùng đã sửa đổi) nhưng bạn có trách nhiệm kiểm tra mọi sửa đổi, cập nhật và/hoặc sửa đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và trang web X8 sau bất kỳ sự cố nào như vậy sửa đổi Thỏa thuận người dùng sẽ được coi là sự chấp nhận và đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi điều đó sửa đổi, cập nhật và/hoặc sửa đổi.

  1.5. Thỏa thuận người dùng này có thể được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ nhằm mục đích cung cấp thông tin và dễ dàng tiếp cận. quyền truy cập của người chơi. Phiên bản tiếng Anh là cơ sở pháp lý duy nhất cho mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi và trong mọi trường hợp sự khác biệt đối với bất kỳ loại bản dịch nào, phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận người dùng này sẽ Chiếm ưu thế.


 • Tuyên bố ràng buộc
 • 2.1. Bằng việc đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận người dùng này, bạn cũng đồng ý bị ràng buộc bởi Quy tắc X8 và Chính sách quyền riêng tư được kết hợp bằng cách tham chiếu vào Thỏa thuận người dùng này. Trong trường hợp có bất kỳ không nhất quán thì Thỏa thuận người dùng này sẽ được ưu tiên áp dụng. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

  2.1.1. Bạn trên (a) 18 tuổi hoặc (b) độ tuổi hợp pháp khác hoặc độ tuổi trưởng thành được xác định bởi bất kỳ luật nào có thể áp dụng cho bạn, tùy theo độ tuổi nào lớn hơn;

  2.1.2. Bạn có đầy đủ năng lực để ký kết một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý với chúng tôi và bạn không bị hạn chế bởi bất kỳ hình thức năng lực pháp lý hạn chế nào;

  2.1.3. Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong thời hạn hiệu lực của thỏa thuận này là đúng sự thật, đầy đủ, chính xác và bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin đó;

  2.1.4. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm báo cáo và hạch toán mọi khoản thuế áp dụng cho bạn theo luật liên quan đối với mọi khoản tiền thắng cược mà bạn nhận được từ chúng tôi;

  2.1.5. Bạn hiểu rằng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có nguy cơ mất tiền gửi vào tài khoản của mình. Tài khoản Thành viên và chấp nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào như vậy;

  2.1.6. Bạn được phép sử dụng các dịch vụ sòng bạc trực tuyến tại khu vực pháp lý nơi bạn sinh sống;

  2.1.7. Liên quan đến việc gửi và rút tiền vào và từ Tài khoản Thành viên của bạn, bạn chỉ được phép sử dụng Tiền điện tử hợp lệ và thuộc sở hữu hợp pháp của bạn;

  2.1.8. Bạn hiểu rằng giá trị của Tiền điện tử có thể thay đổi đáng kể tùy theo thị trường giá trị;

  2.1.9. Phần mềm máy tính, đồ họa máy tính, trang web và giao diện người dùng mà chúng tôi tạo ra có sẵn cho bạn thuộc sở hữu của X8 hoặc các cộng sự của X8 và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn chỉ có thể sử dụng phần mềm cho mục đích cá nhân, giải trí của riêng mình theo tất cả các quy tắc, Thỏa thuận người dùng mà chúng tôi đã thiết lập và tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành;

  2.1.10. Bạn hiểu rằng Tiền điện tử không được coi là tiền tệ hợp pháp hoặc tiền tệ hợp pháp và do đó trang web mà họ được coi là tiền ảo không có giá trị nội tại.

  2.1.11. Bạn khẳng định mình không phải là cán bộ, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, đại lý của X8 hoặc đang làm việc đối với bất kỳ công ty nào liên quan đến X8, hoặc người thân hoặc vợ/chồng của bất kỳ đối tượng nào nêu trên;

  2.1.12. Bạn không được chẩn đoán hoặc phân loại là người nghiện cờ bạc hoặc có vấn đề. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu vấn đề cờ bạc như vậy phát sinh trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhưng sẽ cố gắng cung cấp thông tin hỗ trợ liên quan có sẵn. Chúng tôi có quyền thực hiện thời gian tạm dừng nếu chúng tôi tin rằng những hành động đó sẽ mang lại lợi ích.


  2.1.13. Bạn chấp nhận và thừa nhận rằng chúng tôi có quyền phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng các nội dung bị cấm kỹ thuật, bao gồm nhưng không giới hạn việc phát hiện giao dịch gian lận, đăng ký tự động và kỹ thuật đăng ký, chơi trò chơi và chụp ảnh màn hình. Các bước này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kiểm tra thuộc tính thiết bị của Người chơi, phát hiện vị trí địa lý và mặt nạ IP, giao dịch và phân tích blockchain;

  2.1.14. Bạn chấp nhận quyền chấm dứt và/hoặc thay đổi bất kỳ trò chơi hoặc sự kiện nào được cung cấp trên trang web của chúng tôi, và từ chối và/hoặc giới hạn việc đặt cược.

  2.1.15. Bạn chấp nhận rằng chúng tôi có quyền cấm/chặn nhiều tài khoản và tự do kiểm soát tài sản trong những tài khoản như vậy.

  2.1.16. Bạn biết về các lỗi có thể xảy ra hoặc sự chưa hoàn thiện trong phần mềm, bạn đồng ý không lợi dụng chúng. Hơn nữa, bạn đồng ý báo cáo ngay lập tức mọi lỗi hoặc sự chưa đầy đủ cho X8. Nếu bạn không thực hiện các nghĩa vụ nêu trong điều khoản này, X8 có quyền được bồi thường đầy đủ cho mọi chi phí liên quan đến sai sót hoặc sự không đầy đủ, bao gồm mọi chi phí phát sinh liên quan đến lỗi/sự không đầy đủ tương ứng và việc không thực hiện được thông báo của người dùng.

  2.1.17. Bạn biết rằng X8 có quyền thực hiện xác minh “KYC” (Biết khách hàng của bạn) thủ tục. Quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn có thể bị chặn hoặc đóng nếu chúng tôi xác định rằng bạn có cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn.

  2.2. Chúng tôi có quyền tuyên bố cược vô hiệu một phần hoặc toàn bộ nếu X8, theo quyết định riêng của mình, sẽ cho rằng rõ ràng bất kỳ trường hợp nào sau đây đã xảy ra:

  2.2.1. Bạn hoặc những người liên quan đến bạn có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả của một sự kiện, để có được lợi thế bất hợp pháp.

  2.2.2. Bạn và/hoặc những người liên quan đến bạn đang trực tiếp hoặc gián tiếp né tránh các quy định của X8.

  2.2.3. Kết quả của một sự kiện đã bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi hoạt động tội phạm.

  2.2.4. Các cược đã được đặt mà lẽ ra không được chấp nhận, nhưng lại được chấp nhận trong thời gian những khoảng thời gian trang web bị ảnh hưởng bởi sự cố kỹ thuật.

  2.2.5. Do xảy ra lỗi, chẳng hạn như sai sót, lỗ hổng, lỗi kỹ thuật, trường hợp bất khả kháng hoặc lý do khác, cược đã được đề nghị, đặt và hoặc được chấp nhận do lỗi này.

  2.2.6. Nếu phí gửi tiền của người chơi quá thấp và bị blockchain hoặc trang web tương tự gắn cờ là “không đủ phí chuyển tiếp” X8 có quyền tịch thu tiền thắng nếu X8 theo quyết định riêng của mình cho rằng giao dịch và hành vi của người chơi có tính chất lừa đảo.


 • Các lãnh thổ bị hạn chế
 • 3.1. Các lãnh thổ bị liệt vào danh sách đen: Trung Quốc, Hà Lan, Quần đảo Caribe thuộc Hà Lan, Hungary, Úc, Ontario(Canada), Curacao, Pháp, Hoa Kỳ và/hoặc bất kỳ quốc gia nào khác bị hạn chế bởi luật pháp quốc gia hoặc tiểu bang. Ghi chú rằng nghiêm cấm chơi các trò chơi X8 ở các quốc gia nằm trong danh sách đen nêu trên. cá nhân của bạn dữ liệu nhằm mục đích thực hiện nhiệm vụ của mình và cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và dịch vụ. Bạn đồng ý với việc tiết lộ như vậy.


 • Quy tắc cá cược chung
 • 4.1. Chỉ chủ tài khoản đã đăng ký mới có thể đặt cược.

  4.2. Chỉ có thể đặt cược qua internet.

  4.3. Bạn chỉ có thể đặt cược nếu có đủ số dư trong tài khoản với X8.

  4.4. Việc đặt cược, sau khi kết thúc, sẽ được điều chỉnh bởi phiên bản Thỏa thuận người dùng hợp lệ và có sẵn trên trang web tại thời điểm chấp nhận đặt cược.

  4.5. Bất kỳ khoản thanh toán nào của cược thắng sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn, bao gồm tiền cược nhân với tỷ lệ cược được đặt.

  4.6. X8 có quyền điều chỉnh khoản thanh toán đặt cược được ghi có vào tài khoản X8 nếu được X8 xác định trong có toàn quyền quyết định rằng khoản thanh toán đó đã được ghi có do nhầm lẫn.

  4.7. Bạn không thể sửa đổi, rút hoặc hủy cược đã đặt và chấp nhận.

  4.8. Bạn có thể xem danh sách tất cả các cược, trạng thái và thông tin chi tiết trên trang web.

  4.9. Khi bạn đặt cược, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu đầy đủ tất cả nội dung của Người dùng này. Thỏa thuận về việc đặt cược như đã nêu trên trang web.

  4.10. X8 quản lý tài khoản của bạn và tính toán số tiền khả dụng, số tiền chờ xử lý, số tiền đặt cược cũng như số tiền thắng. Trừ khi được chứng minh khác, số tiền này được coi là cuối cùng và được được cho là chính xác.

  4.11. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về số tiền cược đã đặt.

  4.12. Tiền thắng cược sẽ được trả vào tài khoản của bạn sau khi kết quả cuối cùng được xác nhận.


 • Tiền thưởng và khuyến mãi
 • 5.1. X8 có quyền hủy bất kỳ chương trình khuyến mãi, thưởng hoặc thưởng nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở phần thưởng nạp tiền, mời bạn bè thưởng tiền thưởng và chương trình khách hàng thân thiết) có hiệu lực ngay lập tức nếu chúng tôi tin tưởng phần thưởng đã được thiết lập không chính xác hoặc đang bị lạm dụng và nếu phần thưởng nói trên đã được thanh toán, chúng tôi có quyền từ chối mọi yêu cầu Rút tiền và khấu trừ số tiền đó khỏi tài khoản của bạn. Việc tiền thưởng có được coi là thiết lập không chính xác hoặc bị lạm dụng hay không sẽ chỉ được xác định bởi X8.

  5.2. Nếu bạn sử dụng Tiền thưởng gửi tiền, việc rút tiền gửi ban đầu của bạn sẽ không được chấp nhận trước khi bạn có đã đạt được các yêu cầu quy định trong Thỏa thuận người dùng của Tiền thưởng gửi tiền.

  5.3. Khi bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi hoặc khuyến mãi bị vi phạm hoặc có bất kỳ bằng chứng nào về một loạt cược được đặt bởi một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng, nhờ tiền thưởng tiền gửi, thanh toán nâng cao, cược miễn phí, cược không rủi ro hoặc bất kỳ ưu đãi khuyến mại nào khác mang lại lợi nhuận được đảm bảo cho khách hàng bất kể kết quả, dù là riêng lẻ hay là một phần của nhóm, X8 có quyền lấy lại phần thưởng của như là cung cấp và theo toàn quyền quyết định của họ hoặc giải quyết các cược theo tỷ lệ chính xác, làm mất hiệu lực tiền thưởng đặt cược miễn phí và đặt cược không có rủi ro hoặc vô hiệu bất kỳ cược nào được tài trợ bởi tiền thưởng tiền gửi. Ngoài ra, X8 có quyền thu phí quản lý đối với khách hàng lên đến giá trị của tiền thưởng tiền gửi, tiền thưởng đặt cược miễn phí, tiền đặt cược không rủi ro hoặc khoản thanh toán bổ sung để trang trải chi phí hành chính. Chúng tôi tiếp tục có quyền yêu cầu bất kỳ khách hàng nào cung cấp đầy đủ tài liệu để chúng tôi hài lòng theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi về danh tính của khách hàng trước khi chúng tôi ghi có bất kỳ khoản tiền thưởng, đặt cược miễn phí, rủi ro nào đặt cược miễn phí hoặc cung cấp cho tài khoản của họ.

  5.4. Tất cả các ưu đãi của X8 đều dành cho người chơi giải trí và X8 có thể tùy ý giới hạn khách hàng có đủ điều kiện để tham gia toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mãi nào không.

  5,5. X8 có quyền sửa đổi, hủy bỏ, thu hồi hoặc từ chối bất kỳ chương trình khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình.

  5.6. Tiền thưởng chỉ có thể được nhận một lần cho mỗi người/tài khoản, gia đình, hộ gia đình, địa chỉ, địa chỉ email, IP địa chỉ và môi trường nơi máy tính được chia sẻ (trường đại học, trường học, thư viện công cộng, nơi làm việc, v.v.). Nhà điều hành có quyền đóng tài khoản của bạn và tịch thu mọi khoản tiền hiện có nếu tìm thấy bằng chứng lạm dụng/lừa đảo.

  5.7. Bạn thừa nhận và hiểu rằng Thỏa thuận người dùng riêng biệt tồn tại đối với các chương trình khuyến mãi, tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt, đồng thời bổ sung cho Thỏa thuận người dùng này. Thỏa thuận người dùng này được quy định trong trang nội dung tương ứng trên trang web này hoặc đã được thực hiện có sẵn cho cá nhân bạn, tùy từng trường hợp. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy định của khuyến mãi, tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt cũng như các quy định của Thỏa thuận người dùng này, các quy định về khuyến mãi, tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt như vậy sẽ được áp dụng.

  5,8. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn đặt cược một số tiền nhất định trong số tiền gửi của mình trước khi bạn có thể đặt cược với bất kỳ tiền miễn phí/tiền thưởng mà chúng tôi ghi có vào tài khoản của bạn.

  5.9. Bạn chấp nhận rằng một số chương trình khuyến mãi nhất định có thể phải tuân theo các hạn chế và/hoặc yêu cầu rút tiền cần phải được đáp ứng trước khi có thể rút số tiền được ghi có theo chương trình khuyến mãi. Những điều khoản như vậy sẽ được áp dụng hợp lệ được xuất bản và cung cấp như một phần của chương trình khuyến mãi. Nếu bạn chọn Rút tiền trước khi đáp ứng các yêu cầu đặt cược hiện hành, chúng tôi sẽ khấu trừ toàn bộ số tiền thưởng cũng như mọi khoản tiền thắng cược liên quan đến việc sử dụng số tiền thưởng trước đó phê duyệt bất kỳ khoản Rút tiền nào.


 • Trò chuyện trực tiếp
 • 6.1. Là một phần trong việc bạn sử dụng trang web, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tiện ích trò chuyện trực tiếp được kiểm duyệt bởi chúng tôi và chịu sự kiểm soát. Chúng tôi có quyền xem lại cuộc trò chuyện và ghi lại tất cả các tuyên bố được đưa ra tại cơ sở. Việc sử dụng tiện ích trò chuyện của bạn phải nhằm mục đích giải trí và giao lưu mục đích.

  6.2. Chúng tôi có quyền xóa chức năng phòng trò chuyện hoặc chấm dứt ngay Tài khoản Thành viên của bạn và hoàn trả số dư tài khoản của bạn nếu bạn:

  • Đưa ra bất kỳ tuyên bố nào mang tính khiêu dâm hoặc xúc phạm nặng nề, bao gồm cả những biểu hiện về cố chấp, phân biệt chủng tộc, hận thù hoặc thô tục;

  • Đưa ra những tuyên bố lăng mạ, phỉ báng hoặc quấy rối hoặc xúc phạm;

  • Sử dụng tiện ích trò chuyện để quảng cáo, quảng bá hoặc liên quan đến bất kỳ tổ chức trực tuyến nào khác;

  • Đưa ra những tuyên bố sai sự thật về X8 hoặc bất kỳ trang Internet nào khác được kết nối với trang web này và/hoặc độc hại và/hoặc gây tổn hại cho X8;

  • Sử dụng tiện ích trò chuyện để thông đồng, tham gia vào hành vi trái pháp luật hoặc khuyến khích hành vi mà chúng tôi cho là nghiêm trọng không phù hợp. Mọi cuộc trò chuyện đáng ngờ sẽ được báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền.

  6.3. Trò chuyện trực tiếp được sử dụng như một hình thức liên lạc giữa chúng tôi và bạn và không được sao chép hoặc chia sẻ với bất kỳ diễn đàn hoặc bên thứ ba nào.


 • Giới hạn trách nhiệm pháp lý
 • 7.1. Bạn vào trang web và tự chịu rủi ro khi tham gia vào các trò chơi. Các trang web và trò chơi đều được cung cấp mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

  7.2. Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của điều khoản trước đó, chúng tôi, các giám đốc, nhân viên của chúng tôi, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ.

  7.3. Không đảm bảo rằng phần mềm, trò chơi và trang web phù hợp với mục đích sử dụng.

  7.4. Không đảm bảo rằng phần mềm, trò chơi và trang web không có lỗi.

  7.5. Không đảm bảo rằng phần mềm, trò chơi và trang web sẽ có thể truy cập được mà không cần sự gián đoạn.

  7.6. Sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, chi phí, chi phí hoặc thiệt hại nào, dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, ngẫu nhiên hay cách khác, phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web hoặc tham gia vào các trò chơi.

  7.7. Bạn hiểu và thừa nhận rằng, nếu có trục trặc trong Trò chơi hoặc khả năng tương tác của nó, bất kỳ cược nào được thực hiện trong thời gian xảy ra sự cố như vậy sẽ bị vô hiệu. Số tiền thu được từ Trò chơi bị trục trặc sẽ bị coi là vô hiệu, cũng như mọi vòng trò chơi tiếp theo với số tiền nói trên, bất kể trò chơi nào được chơi bằng số tiền đó.

  7.8. Bằng cách này, bạn đồng ý bồi thường đầy đủ và tránh gây tổn hại cho chúng tôi, các giám đốc, nhân viên, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ về mọi chi phí, chi phí, tổn thất, thiệt hại, khiếu nại và trách nhiệm pháp lý do bất kỳ nguyên nhân nào có thể gây ra phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng trang web hoặc tham gia trò chơi.

  7.9. Trong phạm vi pháp luật cho phép, trách nhiệm pháp lý tối đa của chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng của các trang web, bất kể nguyên nhân của hành động (dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng, vi phạm bảo hành hay nếu không), sẽ không vượt quá €100.


 • Vi phạm, hình phạt và chấm dứt
 • 8.1. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận người dùng này hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm chúng, chúng tôi có quyền không mở, đình chỉ hoặc đóng Tài khoản Thành viên của bạn, hoặc giữ lại khoản thanh toán tiền thắng cược của bạn và áp dụng số tiền đó cho bất kỳ thiệt hại nào do bạn gây ra.

  8.2. Bạn thừa nhận rằng X8 sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc bạn có vi phạm quy tắc của X8 hay không, các điều khoản hoặc điều kiện theo cách dẫn đến việc bạn bị đình chỉ hoặc bị cấm vĩnh viễn tham gia vào trang web của chúng tôi.

Home
Trang chủ
Me
CẨM NANG
Promo
Khuyến mãi